Wyłącz komunikat o profilu RGB podczas otwierania plików w programie Photoshop — Computer Mania

Otwarcie zdjęcia z niewłaściwym profilem kolorów może spowodować nieprawidłowe drukowanie kolorów i ustawień zdjęcia. Aby temu zapobiec, Photoshop próbuje przypisać do każdego pliku profil kolorów, który pozwala zawsze pracować z tymi samymi wartościami. Jeśli ten profil kolorów nie jest osadzony w pliku, pojawi się następujący komunikat o błędzie.

Co oznacza błąd profilu kolorów w programie Photoshop?

Wiadomość Błąd „Brak profilu” który pojawia się podczas otwierania dokumentów w Photoshopie informuje nas, że w plikach nie ma wbudowanego profilu kolorów. Photoshop pozwala nam otworzyć plik bez profilu kolorów lub przekonwertować go na inne predefiniowane profile. Jeśli nie wiemy, co robimy, zalecamy, abyś zawsze zostawiał swoje pliki bez zmian. Konwersja obrazu do innego profilu kolorów (na przykład zmiana z RGB lub CMYK na ICC) może sprawić, że czerń będzie mniej czarna, a rozmyte, a żywe kolory będą wyglądać na rozmyte.

Jeśli używamy Photoshopa do profesjonalnej edycji, musimy rozwiązać ten problem tworząc własne profile kolorów i przypisując je do zapisanych projektów. W ten sposób nawet otwierając projekt na innym komputerze, ponieważ profil jest osadzony, możemy mieć te same ustawienia kolorów i uniknąć problemów.

Jeśli jednak używamy Photoshop Na poziomie osobistym najbezpieczniejsze jest to, że nigdy nie będziemy mieć problemów z profilami kolorów. Dlatego możemy zoptymalizować pracę z tym programem, ukrywając komunikat o błędzie profilu kolorów, który pojawia się podczas otwierania w nim plików.

Ukryj błąd brakującego profilu w programie Photoshop

Aby ukryć ten komunikat o błędzie w Photoshopie, musimy mieć dostęp do opcji dopasowania kolorów edytora. Aby to zrobić, otwórz menu ” Edycja> Ustawienia kolorów » lub użyj go Skrót klawiaturowy programu Photoshop Shift + Control + K, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do tej opcji.

Wtedy zobaczymy nowe okno ” Ustawienia kolorów ”. W tym oknie interesująca nas sekcja to „ Standardy zarządzania kolorami ”. Tutaj znajdziemy 3 sekcje, które nam pozwolą Ukryj komunikat „Brak profilu” podczas otwierania plików w Photoshopie.

Aby wyłączyć komunikat o błędzie, musisz wyłączyć zarówno pole „Różnice w profilach”, jak i pole „Brakujące profile”.

Zapisujemy zmiany w Photoshopie i to wszystko. Od teraz, gdy otworzymy dokument w Photoshopie, otworzy się on automatycznie, bez pytania.

Zapisz projekty z profilami kolorów

Jeśli chcemy zrobić to poprawnie i nie chcemy wyłączać tego komunikatu o błędzie Photoshopa, musimy upewnić się, że zapisując tworzone przez nas projekty, zachowują one swój własny profil kolorów.

Aby to zrobić, gdy mamy projekt w Photoshopie, wystarczy otworzyć okno ” Zapisz jako ”(Ctrl + Shift + S) i w wyświetlonym oknie wybierz opcję integracji profilu kolorów używanego w projekcie.

W ten sposób, gdy wrócimy do otwierania pliku na komputerze, zostanie załadowany profil kolorów. Oprócz tego, że nie widzimy komunikatu o błędzie, możemy pracować z tymi samymi kolorami na dowolnym komputerze, kładąc kres problemom i zapewniając, że nasze zdjęcie nadal ma profesjonalne wykończenie.

Dodaj komentarz