Jak łatwo zaimportować lub przekonwertować dokument programu Word do programu InDesign

Adobe InDesign to szeroko stosowane narzędzie do ulepszania sposobu pracy, dlatego często trzeba przekonwertować dokument programu Word na wprowadzenie lub ulepszenie jego funkcji ten

Obecnie program opracowany przez Microsoft jest jednym z najczęściej używanych do transkrypcji i interpretacji tekstu. Wykonywanie tego typu wstępu jest bardziej powszechne niż się wydaje.

Wielu projektantów lub autorów ma tendencję do korzystania InDesign w najnowszej wersji , podczas modyfikowania cech wizualnych dokumentu, ale jego związek z transkrypcją idzie znacznie dalej.

Dziś wielu klientów ich chce plik tekstowy lub dokument więc to bardzo ulepszony ale bez utraty swoich właściwości. Jest to ważne podczas konwertowania dokumentu firmy Microsoft.

Chociaż żaden program nie może eksportować plików, rozszerzając drugi, konwersja lub import nie stanowi problemu.

Dodaj plik do Adobe InDesign

Niektóre elementy dokumentu tracą swoją funkcjonalność po zaimportowaniu zawartości programu Word do programu InDesign. Nie możesz ich edytować ani otrzymywać żadnych zmian ze względu na konieczność dodawania lub usuwania treści.

Dlatego kiedy Dokument programu Word to zarejestrowany Po prawidłowym ustawieniu wszystkich specyfikacji rozpoczyna się proces importu. Zaletą dokumentów Word jest to, że można je konwertować do wielu formatów, w tym konwersja do formatów JPG i PNG ten

  • Jednym ze sposobów na to jest stworzenie nowy dokument w programie InDesign ten Musi być całkowicie pusty i mieć liczbę stron podobną do dokumentu Word.
  • Pozostaw pole tekstowe otwarte w tej samej pozycji. Co możesz zrobić za pomocą narzędzia o tej samej nazwie.
  • Poprzez zakładkę „Plik” z opcją „Lokalizacja” w menu. Musisz nacisnąć , aby wybrać właśnie zapisany plik tekstowy.
  • Po przekonwertowaniu dokumentu programu Word tak, aby jego tekst był częścią pliku w programie InDesign, możesz dostosować obszar, który wcześniej pozostawiłeś otwarty, do właściwego wymiaru. Więc on … obejmuje całą zawartość tego pliku ten
  • Wystarczy dodać Adobe Distinctive Editions. Konwersja jest zakończona, wystarczy zmodyfikować dokument zgodnie z własnymi preferencjami.

Opcje importu programu InDesign podczas konwertowania dokumentu programu Word

Po otwarciu pliku w środku pusty arkusz programu do edycji , w menu importowania dostępnych jest wiele opcji, które pomagają zachować wierność dokumentów.

Opcje prezentowane są w postaci małego okna z szeregiem funkcji. Dzięki temu użytkownik importując dokument może wybrać konfigurację, która najbardziej mu odpowiada.

Od góry do dołu można je zdefiniować w następujący sposób: po pierwsze zwany „regulacją” ten Umożliwia to ustawianie, modyfikowanie lub zapisywanie ustawień do późniejszego wykorzystania.

Inny, zwany „Inclusion”, dba o zachowanie formatu tekstowego tabel, stopki, indeksu i przypisów.

„Użyj cudzysłowów” zapewnia, że ​​program zlokalizuje cytaty i cudzysłowy ten Pracuj tak samo jak dokument.

Jeśli chodzi o pole formatowania, zajmuje się aspektami, które są dostosowywaniem dokumentów i tekstu. Jeśli chcesz usunąć edycję z programu Word, chcesz zachować lub zaimportować styl niestandardowy.

Po zakończeniu modyfikacji tych parametrów można je zapisać, naciskając przycisk „OK”. Le. Programy automatycznie skonwertuje twój dokument Word w tekście InDesing, z wybranymi pozycjami z menu. Umożliwia dalsze przetwarzanie wszystkich treści w wygodniejszy sposób.

Jeśli jednak dokument jest notatnik w formacie TXT, możesz go przekonwertować na Word a następnie przekonwertuj go na dokument programu InDesign.

Dodaj komentarz